Sporů s dodavateli energií přibývá

Stát začne pečlivěji hlídat, kolik Češi platí za elektřinu a plyn. Dodavatelé budou muset úřadům nově poskytovat širší data o cenách, které platí jejich zákazníci. Právě nečekaně navýšené zálohy za energie, ale i pochybení ve vyúčtování patří mezi nejčastější stížnosti, se kterými se lidé v posledních měsících obracejí na Energetický regulační úřad.

Doposud měly úřady od dodavatelů k dispozici jen údaje o cenách pro nové odběratele, nyní by měli státu zasílat přehled plateb všech zákazníků. Přesná podoba celého systému ale stále není jasná. Přesné podmínky má sestavit nově vytvořená pracovní skupina, jejíž členové budou jak zástupci dodavatelů energií, tak i úřadů.

Češi si ovšem na nepřiměřeně vysoké platby za energie stěžují. Během letošního prvního čtvrtletí regulační úřad obdržel celkem 3857 podání, z toho téměř polovina se týkala právě vysokých záloh za elektřinu a plyn. „V loňském roce nám spotřebitelé volali a psali hlavně kvůli zvýšeným zálohám za elektřinu a plyn.

Reklamovat je možné zejména výši vyúčtovaných záloh či účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě. Písemná reklamace má tu výhodu, že ji musí dodavatel vyřídit do 15 dní, případně 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb. V reklamaci je nutné uvést identifikační údaje, číslo smlouvy a důvod a předmět reklamace.