Milionová pokuta za IT zakázky

Pokutu milion korun dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za to, že v letech 2017 až 2022 objednávala IT služby v celkové hodnotě 179 milionů korun, bez zadávacího řízení. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Pokuta je pravomocná, nemocnice nepodala proti rozhodnutí úřadu rozklad, a pokutu tak musí zaplatit.

Současná situace má kořeny v roce 1996, kdy nemocnice uzavřela smlouvu se společností Stapro na zpracování projektu nemocničního informačního systému včetně dodávky technického a programového vybavení a uvedení systému do plného provozu. V letech 2006 až 2012 pak rozšiřovala předmět smlouvy uzavíráním dalších smluv se stejnou společností a v roce 2013 pak s firmou uzavřela smlouvu na dobu určitou na čtyři roky, která pokrývala poskytování služeb supervizní péče o nemocniční informační systém.

Z této smlouvy podle úřadu dále vyplývá, že všechny materiály, koncepty, know-how nebo techniky vztahující se k plnění smlouvy jsou ve vlastnictví dodavatele Stapro a nemocnice je oprávněna pouze k jejich nevýhradnímu užívání. Po uplynutí účinnosti této smlouvy nemocnice poptávala uvedené služby jednotlivými objednávkami. Cena služeb na zajištění supervizní péče o nemocniční informační systém od Stapro na základě jednotlivých objednávek dosáhla v letech 2017 až 2022 téměř 179 milionů korun bez DPH, uvedl úřad ve zprávě.